TERMA PENGGUNAAN

Terma Penggunaan

1. PENGENALAN

1.1 Dengan menggunakan laman web ini, anda secara automatik bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma penggunaan di bawah yang dikeluarkan oleh EV Connection Sdn Bhd (No. Reg: 201601026693/1197632-A) (dirujuk sebagai “EVC,” “kami,” “kami” atau “kami”) dan bersama-sama Polisi Laman Web, akan mengawal perhubungan EVC dengan anda mengakses atau menggunakan tapak web kami yang terletak di www.ev-connection.com, www.jomcharge.com, aplikasi mudah alih kami dan mana-mana domain lain (secara kolektif dirujuk sebagai "Platform EVC") yang dimiliki dan/ atau dikendalikan oleh EVC. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan tapak web kami. 

2. SYARAT PENGGUNAAN

2.1 Kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat umum dan kegunaan anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

2.2 Kami mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

2.3 Laman web ini mengandungi bahan yang dimiliki oleh atau dilesenkan kepada kami. Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain menurut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.

2.4 Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam laman web ini yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada, pengendali diakui di tapak web.

2.5 Penggunaan tanpa kebenaran laman web ini boleh menimbulkan tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi kesalahan jenayah.

2.6 Dari semasa ke semasa, laman web ini juga boleh memasukkan pautan ke laman web lain. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberikan maklumat lanjut. Mereka tidak menandakan bahawa kami menyokong tapak web. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web yang dipautkan.

2.7 Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau bahan di laman web ini adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan khusus anda.

2.8 Penggunaan laman web ini oleh anda dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web tersebut adalah tertakluk kepada undang-undang tempatan, serantau dan antarabangsa.

2.9 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berbangkit, atau sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, penggunaan ini. laman web.

2.10 Melalui laman web ini, anda boleh memaut ke laman web lain yang mungkin tidak berada di bawah kawalan EVC. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan tapak tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya membayangkan cadangan atau menyokong pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

2.11 Segala usaha dilakukan untuk memastikan laman web ini berfungsi dan berjalan dengan lancar. Walau bagaimanapun, EVC tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas tapak web yang tidak tersedia buat sementara waktu kerana isu teknikal di luar kawalan kami.

2.12 Sebarang pengedaran semula atau pengeluaran semula sebahagian atau semua kandungan dalam sebarang bentuk adalah dilarang.

2.13 Anda tidak boleh, kecuali dengan kebenaran bertulis nyata kami, mengedar atau mengeksploitasi kandungan secara komersial. Anda juga tidak boleh menghantar atau menyimpannya dalam mana-mana laman web lain atau bentuk lain sistem perolehan elektronik.

2.14 Laman web ini dan kandungannya adalah hak cipta EV Connection. Hak cipta terpelihara.

Dengan mengklik 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki pilihan pada peranti anda untuk meningkatkan navigasi tapak, menganalisis penggunaan tapak dan membantu dalam usaha pemasaran kami. Ketahui lebih lanjut tentang Pernyataan Privasi kami.

Dengan mengklik 'Terima', anda bersetuju untuk menyimpan kuki pilihan pada peranti anda untuk meningkatkan navigasi tapak, menganalisis penggunaan tapak dan membantu dalam usaha pemasaran kami. Ketahui lebih lanjut tentang Pernyataan Privasi kami.

Buka perbualan
Helo 👋
Bolehkah kami membantu anda?